Junkis prie mūsų

Prisijungti prie Lietuvių laisvalaikio literatūros lygos autorių gali tik autoriai, jau išleidę knygą/knygas
Knygų pavadinimai, nuorodos, kur informaciją apie knygas gali rasti skaitytojai
Ką norite mums pasakyti/pasidalinti