Valdas Aušra

Gimiau ir augau Klaipėdoje, mieste, kuriame prieš karą gimė ir augo mano tėtis Algirdas. Iš tėčio pusės, esu Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos autochtonas. Iš mamos pusės – parubežio su Klaipėdos kraštu šeimos palikuonis. Mažoji Lietuva yra mano dvasinė tėvynė…

Mokiausi Donelaičio vidurinėje mokykloje. Pirmasis darbas tuoj po vidurinės – Jūrų muziejus. Vėliau Ekologijos Institute Vilniuje. Studijavau biologiją Vilniaus Pedagoginiame. Mokslo Akademijoje įstojau į Aspirantūrą, bet jos nebaigiau – viską metęs išvažiavau studijuoti į JAV teologijos. 1994 metais Šilutės liuteronų bažnyčioje įšventintas į kunigus. 1995 metais grįžęs po studijų dirbau Vilniaus liuteronų bažnyčioje antruoju kunigu, dėsčiau teologiją Klaipėdos universiteto Evangeliškosios Teologijos katedroje. 1998 metų rugpjūtyje su šeima grįžome į Čikagą, kad tęsčiau savo daktarines studijas teologijoje. Taip ir pasilikome. Tapau lietuviškos liuteronų parapijos, kurią 1910 metais įkūrė emigrantai, klebonu. Pagaliau 2010 metais apsigyniau daktarinę disertaciją, kurią 2013 metais „Scholar’s Press“ leidykla išleido atskira knyga: „Even So, Come, Lord Jesus!: The Promise Of Eastern Orthodox Anthropological Christology For The Contemporary Theology“.

Aktyviai dalyvauju išeivijos ne tik religiniame, bet ir kultūriniame gyvenime. Esu suorganizavęs, sukūręs ir pravedęs 7 kultūrinius renginius skirtus visai lietuviškai bendruomenei. Vienas iš jų koncertas-spektaklis „Turbūt ne dėl savęs esu“ sukurtas ir pateiktas lietuvių visuomenei JAV 2012 metais pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą. Kitas paminėtinas koncertas-spektaklis 2014 metais Donelaičio 300 metų jubiliejaus šventė „Sveiks, svieteli margs“. Abiejų renginių įrašus rodė Lietuvos Televizija.

Eiles pradėjau rašyti gana vėlai. 2012-13 metais.  Pirmoji knyga “KELIONĖ arba žodžiai ir vaizdai” 2016, Naujoji Romuva. Pakartotinį, kiek mažesnį tiražą išleidome 2017 metais. Antroji knyga buvo skirta vaikams. Ko visai nesitikėjau, kad kada parašysiu. “KOKIOS AVYS SKRAIDO: linksmos draugų istorijos” 2019, Eglės leidykla.  Tais pačiais metais išleidau ir savo kunigystės 25-čiui skirtą “paKVIETIMAS … ateik, o Viešpatie, į mano rojų…” 2019, Petro ofsetas.  

Ketvirtąją poezijos knygą sudariau paskatintas Prof. Jono Zdanio, kuris eilėraščius išvertė į anglų kalbą: “invocations of light” 2020, Grey Willow Press.

Šeima: žmona Nora, kuri yra diplomuota keramikė baigusi Vilniaus dailės akademiją ir diplomuota kapelionė, dirbanti hospice. Trys vaikai: dukra Gabrielė – profesionali šefė viename iš Čikagos restoranų; sūnus Jokūbas – bebaigiąs daktarines studijas biomedicininės inžinerijos srityje Arizonos universitete; sūnus Nojus – studijuojantis biochemiją Bostono universitete ir planuojantis tęsti studijas medicinos srityje.

Esu Lietuvių Rašytojų Draugijos pirmininkas  ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *